Šluknov – podporuje Výběžek free L!VE

Město Šluknov dalo našemu výběžku název, proto jsme moc rádi, že se také přidalo k podpoře našeho festivalu. Moc děkujeme starostovi Tomáši Kolonečnému za přízeň!

5 615 obyvatel, průměrný věk 40,9 let

Šluknov je nejsevernějších město Čech. Ve středověku zažilo masivní kolonizaci, zejména za vlády krále Přemysla Otakara I. Rozvíjelo se zde nejvíce soukenictví a plátenictví. Po rozmachu manufaktur se zde rozvíjela ve velkém průmyslová výroba. V roce 1900 mělo město 5 100 obyvatel, z nichž se pouze 15 hlásilo k české národnosti. Dnes město Šluknov zahrnuje dříve samostatné obce Königswalde (Království), Neu Grafenwald (Nové Hraběcí), Fürstenwalde (Knížecí) a Rosenhain (Rožany).

Web: https://www.mestosluknov.cz/