Jiříkov – podporuje Výběžek free L!VE

Město Jiříkov se přidalo k podpoře našeho festivalu a my moc děkujeme starostovi Jindřichu Jurajdovi a ekonomce Jitce Schovancové za vyřízení! Příští rok bude Jiříkov slavit významné jubileum, že by tak město převzalo záštitu nad 24. ročníkem Výběžek free L!VE? Nechme se překvapit… 🙂

3 640 obyvatel, průměrný věk 42,2 let

Založen původně jako slovanská osada, ale za kolonizace převládlo německé obyvatelstvo. Během reformace se zde uchytilo luteránství, ale po třicetileté válce byli obyvatelé násilně obráceni na katolictví. Jiříkov bylo typické vyloženě průmyslové město. Již od 14. století se zde zpracovával len a od 17. století byly zakládány manufaktury. V roce 1830 dosáhl počet obyvatel 4 500 a tím se stalo jednou z největších obcí na severu Čech. Dnes pod Jiříkov spadá dříve samostatná obec Phillipsdorf (Filipov).

Web: https://www.mesto-jirikov.cz/