Lobendava – podporuje Výběžek free L!VE

Náš festival nepodporují jen velká města ve výběžku, ale i jedna z nejmenších obcí – Lobendava. Moc si toho vážíme! Velký dík patří starostovi Stanislavu Jiráskovi a ekonomce Ivě Pavlíkové.

268 obyvatel, průměrný věk 43,8 let

Dnes je to nejsevernější obec na českém území. O jejích počátcích nejsou přesné informace. Prvními obyvateli byli pravděpodobně saští dřevorubci. Obec byla zbudována na solné stezce a z toho důvodu se Lobendava stala sídlem celního úřadu. V této oblasti jsou naprosto nepříznivé podmínky pro zemědělství, a tak se tamní obyvatelé museli orientovat na řemeslnou a později na průmyslovou výrobu. Největší zastoupení zde mělo textilnictví, dále výroba nožů a ozdobných předmětů. Protože v okolí Lobendavy nevedla železnice, byla zde vystavěna rozvinutá silniční síť.

Web: https://obeclobendava.cz