Jiřetín pod Jedlovou – podporuje Výběžek free L!VE

V roce 1998 se Jiřetín pod Jedlovou stal Vesnicí roku! Po dlouhé pauze se na místo starosty také vrátil Josef Zoser a právě jemu patří velký díky, že Jiřetín podpořil letošní ročník našeho festivalu! Za vyřízení také moc děkujeme místostarostce Renátě Ivanové.

672 obyvatel, průměrný věk 42 let

Jiřetín byl téměř čistě německá obec, protože z více jak 2000 obyvatel tvořili 95 % Němci. Ve středověku se zde těžilo stříbro, ale kvůli chudým zdrojům byla těžba nevýnosná, a tak se obec přeorientovala na textilní výrobu. Významnou památkou je křížová cesta z 18. století.

Web: http://www.obecjiretin.cz/